UKP Slægtsdatabase
familierne Poulsen / Wolff-Jensen & Grauslund / Jensen
Fornavn:  Efternavn: 
[Avanceret søgning]  [Efternavne]

Notater


Match 151 til 200 fra 2,496

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 (Research):
Hendes slægt kan følges videre (www.gencircles.com/users/ni
els/1/data/2836) 
Sneedorff, Juliane Louise (I617)
 
152 (Research):
Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotocol, 4. Række Litra G:
Glarmester i Christiania. 
Liebe, Glarmester Abraham (I1069)
 
153 (Research):
http://da.netlog.com/dancing_laerke
Lærke Isager født 28-4-1986, Frederiksborg 
Nørskov, Lærke Isager (I1198)
 
154 (Research):
http://daic.dk/infosys/images/daic/Damsbo.pdf
3) Bodil Wulfsdatter har været gift med skomager Rønne Sven
dsen Skive, deres børn Anne Sophie
gift med en Guldsmed her i staden

Frederiksberg 21-3-1751: introduceret efter barselseng 
Holm, Bodil Wulfsdatter (I653)
 
155 (Research):
http://daic.dk/infosys/images/daic/Damsbo.pdf
4) en broder Peder Wulfsen Holm har været gift med Christan
ce Andersdatter men er død deres
børn Wulf Pedersen Holm 31 år, gammel her i Staden, 
Wulffsen Holm, Hestehandler Peder (I644)
 
156 (Research):
http://daic.dk/infosys/images/daic/Damsbo.pdf
6) ½ broder Wulf Ottesen Holm gift med Anne Larsdatter he
r i staden.
dette er omkring 1782. Hvorfor er han ugift ved FT1787
? Er det den rigtige?
 
Holm, Wulf (I666)
 
157 (Research):
http://docs.poulsteen.dk/praestoe/PERSREG.php#p10320:
320 Elias Jørgensen Møller
Navn        &nbs
p;         &nb
sp;         &n
bsp;        Dato &n
bsp;     Lbnr Enr Type   
; Personoplysninger ---------------------------------------
- ---------- ---- --- ------  -------------------------
Elias Jørgensen Møller.................. 10-04-1704 A13
9
--- LÅNTAG
MØLLER I TUBÆKS MØLLE I SKIBINGE SOG
N BAARSE HERRED
salig Ellen Cathrine Rasmusdt salig Elia 29-11-1740 J02
1
--- SKIFTE
ENKE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED

http://docs.poulsteen.dk/praestoe/ProtJ.php:
J021 TYPE: SKIFTE
SIDE NR: 500A I VORDINGBORG AMTS OG AMTSTUES SKIFTEPROTOKOL
LER 1720-1784
DATO: 29-11-1740
PERSON: 320 SALIG ELLEN CATHRINE RASMUSDT SALIG ELI
AS JØRGENSENS, ENKE I SKIBINGE SOGN BAARSE HERRED
AKTIVER IALT: 25 REDE PENGE: 0 FAST EJENDOM: 25 INDBO: 0 VÆ
RKTØJ M.V.: 0 OBL. INDENBYS: 0 OBL. UDENBYS: 0 TILGH. INDEN
B.: 0 TILGH. UDENB.: 0
PASSIVER IALT: 23 OBL. INDENBYS: 0 OBL. UDENBYS: 0 REGN. IN
DENBYS: 4 LÅNTE PENGE HOS ARENT BEHMANN OG REGNING FRA HAN
S JØRGEN SNEDKER REGN. UDENBYS: 1 HUSLEJE SKYLDIG TIL PEDE
R JENSEN I SKIBINGE SKIFTE OG BEGRAVELSE: 18
OVERSKUD: 2 SØN JENS ELIASEN I ENDEGAARDE, SVIGERSØN SKO
LEHOLDER ANDERS HANSEN I SKIB
 
Rasmusdatter, Ellen Cathrine (I705)
 
158 (Research):
http://gadekrydset.dk/charlies_stamtrae/pafg10.htm#82
199. husmor (ane) Kirsten Danielsdatter was born i
n May 1784 in TESSEBøLLE,Herfølge. She was christened on 1
6 May 1784 in Herfølge,Kirke. She died on 4 Sep 1831 in Sva
nsbjerg,Herfølge. She was buried on 5 Sep 1831 in Herfølge,
Kirke. [Parents]
BÅREN AF Jørgen AndersenS KONE IBM TEST Christen Christens
en Peder Torbensen
Peder Knudsen Christen AndersenS OG Ole SKRæDDER Q ALLE A
F Herfølge
[Child]  
Danielsdatter, Kirsten (I1122)
 
159 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#p=recordResults&alivePlaceLoc1=Denmark&placeId=1927025&sur
name=Sch%C3%B8nheyder&givenName=Antonia%20Augusta&searchTyp
e=close 
Skibsted, Oluffa Wilhelmine de Fine (I2239)
 
160 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#p=recordResults&alivePlaceLoc1=Denmark&placeId=1927025&sur
name=Sch%C3%B8nheyder&givenName=Antonia%20Augusta&searchTyp
e=close 
Skibsted, Henriette Augusta de Fine (I2240)
 
161 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#p=recordResults&givenName=Christiane%20Friderike&alivePlac
eLoc1=Denmark&surname=Friis&searchType=close&placeId=1927025

Christiane Fridericha Friis
døbt 23-6-1782, Feldballe, Randers
Far: Friis
opsl 403 1694-1809:
Dom: 4p: Trinit: Skoleholder Friises Datter Christiane F
ridericha
af Feldb: 
Friis, Christiane Frideriche (I1753)
 
162 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#p=recordResults&givenName=constance&surname=Sz%C3%BFbrowsk
y&searchType=partial&alivePlaceLoc1=Denmark&placeId=1927025 
Holm, Frederich (I2257)
 
163 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#placeId=1927171&alivePlaceLoc1=Norway&surname=Darre&p=reco
rdResults&searchType=close&givenName=Hans%20Michaelsen 
Darre, Malene (I2179)
 
164 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#placeId=1927171&alivePlaceLoc1=Norway&surname=Darre&p=reco
rdResults&searchType=close&givenName=Hans%20Michaelsen 
Darre, Kirstine (I2180)
 
165 (Research):
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#searchType=close&placeId=1927025&surname=Skibsted&alivePla
ceLoc1=Denmark&givenName=Carl%20Frederik%20de%20Fine&p=reco
rdResults 
Skibsted, Carl Frederik de Fine (I2244)
 
166 (Research):
http://tom-stryhn.com/getperson.php?personID=I14396&tree=01

Konfirmeret: 26-4-1829 i Vesterborg Kirke 
Pedersdatter, Ane Elisabeth (I2186)
 
167 (Research):
http://tom-stryhn.com/getperson.php?personID=I14396&tree=01 
Pedersen, Rasmus (I2187)
 
168 (Research):
http://tom-stryhn.com/getperson.php?personID=I14396&tree=01 
Pedersen, Jens (I2188)
 
169 (Research):
http://tom-stryhn.com/getperson.php?personID=I29632&tree=01
Her findes hendes aner!
Herfra dødsdag, men ej fundet i birket 
Jørgensdatter, Johanne (I1697)
 
170 (Research):
http://www.aneopslag.dk 
Jeppesen, Hans (I2095)
 
171 (Research):
http://www.aneopslag.dk/
Død:
konfirmeret: 15-4-1860 
Madsen, Bodil Marie (I1469)
 
172 (Research):
http://www.aneopslag.dk/alle/default.htm

KANDIDATER?
Præstø, Baarse, Kalvehave, Westenbecks Bÿe, husmænd, 19, FT
-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Peder Hansen 40 Gift mand og indsidder indsidder og daglejer
Maren Peders Datter 32 Gift konen
Ane Marie Peders Datter 11 Ugift deres ægte fødte bø
rn
Hans Pedersen 1 Ugift deres ægte fødte børn

Præstø, Baarse, Kalvehave, Nörre Wiemose Bÿe, gårdfolk, 13
, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Peder Hemmingsen 32 Gift husbonde bonde og gårdbeboer
Sidse Peders Datter 29 Gift madmoder
Marie Peders Datter 9 Ugift deres datter
Jörgen Ohlsen 26 Ugift tjenestefolk
Rasmus Poulsen 13 Ugift tjenestefolk
Magrethe Niels Datter 14 Ugift tjenestefolk
Niels Hendrichsen 70 Enke(mand) indsidder har været rytte
r og syer lidt for bønder

Præstø, Baarse, Kalvehave, Westenbecks Bÿe, gårdmænd, 5, FT
-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Ane Niels Datter 40 Enke(mand) indsidder og kone indsidde
r og daglejer
Marie Peders Datter 9 Ugift hendes datter af først
e ægteskab
Peder Christiansen 3 Ugift hendes søn af andet ægteskab 
Pedersdatter, Marie (I1937)
 
173 (Research):
http://www.archive.org/stream/personalhistori03persgoog/per
sonalhistori03persgoog_djvu.txt:
Underofficer ved Hs. Maj. Dronningens Livregiment til Fods
, detacheret i Grevskabet Ranzau i Holsten, den 4 Februar 1
783 fra Byen Barmstedt søgte om at erholde et kgl. Visiteur
- eller Contrlleur-Embede og i denne Ansøgning oplyser, a
t han er født i Kjøbenhavn, i 40 Aars Alder, at han har Kon
e og 4 Børn samt at hans salig Fader Oeorg Julius Liebe hav
de været Hofbogbinder hos Ghristian VI, Frederik V og Ghris
tian VII indtil hans (Liebes) Død i Aaret 1778. I sin Ungdo
m havde han søgt at ggjøre sin Lykke ved at conditionere ho
s Herskaber og tjente tilsidst som Kammertjener hos Genera
l Grev Ranzau Ascheberg 1765. Han nød Generalens saavelso
m hans høisalig Faders Naade og Generalen, som gjerne saa h
am befordret, overtalte ham til aat gaa i militær Tjenest
e ved Hs. Maj. Dronningens Livregiment ved Livcompagniet so
m Underofficer paa Avantage Ao 1766, hvilken Tid Generale
n var Ghef for bemeldte Regiment. I 16 Aar havde han nu tje
nt som saadan, i hvilken Tid han siden 1769, d da han ble
v af Regimentet i Districtet detacheret, havde havt mange B
ekostninger i Betragtning af foregaaede Forandringer med Exercerpladsene og ofte uden Officerer ved Gompagniet forrettet Tjenesten alene, saaledes at den lille Arv, der var ham tilfalden efter Fader og Moder, 300 Rdl., ganske var bortsmeltet.
I 1772 gav Generalen, hvis Naade han stedse havde havt den Lykke at nyde, ham Haab om en Grændsecontrolleurs Plads mellem Rendsborg og SlesVig, men dette Haab glippede. Kammerherre G. v. Brandt gav ham paa denne Ansøgning følgende Anbefaling, dat. 5 Febr. 1783: "Supplicanten, som i adskillige Aar har opholdt sig i Byen Barmstedt som commanderende Underofficer ved national Mandskabet, haver ei alene i denne Tid opført sig saa godt og skikkeligt, at han ikke har gjort mindste Anledning til Klage over sig, men endog ved hans lemfærdige
Omgang søgt at betage den gemene Mand den især i disse Egne ikkuns for almindelige Frygt og Modbydenhed imod Soldatstanden og saaledes troligen beflittet sig at befordre Militærtjenestens Bedste. Desuden er Supplicanten i hans nærværende maadelige Omstændigheder ei istand til vedbørlig at sørge for hans Børns Opdragelse og kvalificerer sig ydermere ved hans Activité og Færdighed i Regning og Skrivning til den ansøgte kgl. Naade, som jeg saaledes efter hans Anmodning i al Sandhed kan attestere." 
Liebe, Jacob Wilhelm (I1059)
 
174 (Research):
http://www.familysearch.org/Eng/Search/AF/individual_record
.asp?recid=8072451&lds=0®ion=-1®ionfriendly=&frompage
=99

flrere børn: http://www.geni.com/family-tree/index/60000000
03521282247 
Szybrowsky, Anne Constance (I2256)
 
175 (Research):
http://www.familysearch.org/ENG/Search/frameset_search.asp?
PAGE=AncestorSearchResults.asp%3Ffirst%5Fname%3DJocum%2BRos
endahl%26last%5Fname%3DHolm%26fathers%5Ffirst%5Fname%3D%26f
athers%5Flast%5Fname%3D%26mothers%5Ffirst%5Fname%3D%26mothe
rs%5Flast%5Fname%3D%26spouses%5Ffirst%5Fname%3D%26spouses%5
Flast%5Fname%3D%26from%5Fdate%3D%26to%5Fdate%3D%26date%5Fra
nge%3D%26standardize%3D%26juris1index%3D%26juris2index%3D%2
6juris1friendly%3D%26juris2friendly%3D%26event%5Findex%3D%2
6testing%3D%26juris1%3D%26juris2%3D%26juris3%3D

OBS: konens moder er også en Rosendahl!

flere børn:
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#p=recordResults&givenName=anne%20constance&surname=Szybrow
sky&searchType=partial&alivePlaceLoc1=Denmark&placeId=19270
25

Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nakskov, Søndergad
e fjerdings 1. rode, 7-8, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Carl Kuefall 33 Gift Husbonde Snedker
Charlotte From 50 Gift Hans Kone
Juchom Holm 11 Ugift Hendes Søn af 1ste Egteskab
Christian Holm 8 Ugift ditto
Carl Bertram 37 Ugift Tienestekarl Svend
Friderich Bierbum 21 Ugift Tienestekarl Svend
Christopher Hansen 19 Ugift Tienestekarl Svend
Hans Nielsen Tvede 19 Ugift Tienestekarl Svend
Friderich Jansen 17 Ugift Tienestekarl Lære Dreng
Christian Brandt 16 Ugift Tienestekarl Lære Dreng
Jens Møller 17 Ugift Tienestekarl Lære Dreng
Birthe Hansd 25 Ugift Tienestepige
Karen Pedersd 16 Ugift Tienestepige
Rasmus Hansen 26 Ugift Tienestekarl Gaardskarl
Knud Krag Holm 57 Ugift Hustruens afdøde Mands Broder ??
Anders Krag Holm 53 Ugift ligeledes ??
Friderich Holm 52 Ugift ligeledes ??
Marius Bryniche 16 Ugift Logerende Dic
ipel
Jørgen Minerth 18 Ugift Ditto Dicipel
Christiane Hausman 19 Ugift Ditto Dicipel

Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nachschou, Torve
t Hus no 5, 5, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Hans Dorph 34 Gift Hosbonde Kiøbmand
Magarethe Reimer 25 Gift hans Kone [Hans Dorph]
Johan Christian 4 - deres Søn [Hans Dorph, Magarethe Reimer]
Locia 3 - deres Datter [Hans Dorph, Magarethe Reimer]
Maren 1 - deres Datter [Hans Dorph, Magarethe Reimer]
Locia Reimer 30 Ugift Logerende
Jochum Rosendahl Holm 21 Ugift Tieneste Karl Kiøbmandska
rl    *1780
Jens Christian Krøjer 21 Ugift Tieneste Karl Kiøbmandsk
arl
Rasmus Rau 34 Ugift Tieneste Karl gaardskarl
Niels Enevaldsen 26 Ugift Tieneste Karl
Peder Hansen 36 Ugift Tieneste Karl
Maren Christiansdatter 26 Ugift Tienestepige
Karen Christiansdatter 23 Ugift Tienestepige
Birthe Pedersdatter 21 Ugift Tienestepige
Anne Cathrine Hansdatter 15 Ugift Tienestepige

Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nørre Fierdings 1.
Rode. Riddersborg, , No 110, FT-1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Jocum Rosendahl Holm 53 Gift Megleren          *1781
Ane Constancia 51 Gift hans Kone                            *1783
Daniel 24 Ugift Student, deres Barn
Frederich 19 Ugift Skoledisipel, deres Barn
Bergitte Marie 18 Ugift deres Barn
Chatrine 15 Ugift deres Barn
Peter Olavius 13 Ugift deres Barn
Hans Dorph 11 Ugift deres Barn
Hendriette Helmine Weise 22 Ugift Jomfrue i Huuset
Antonette Clausen 20 Ugift Tienestepige
Lovise Dorthea 17 Ugift Tienestepige

Maribo, Lollands Nørre, Nakskov Købstad, Nørre Fjerding 1ste Rode og 2den Ditto, Weilegade 110, 104, FT-1845
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jocum Rosendahl Holm 64 Gift Mægler Nakskov                   *1781
Constansee Christesen 53 Gift hans Kone Kiøbenhavn           *1792
Wilhelmine Windberg 18 Ugift Huusjomfrue Kiøbenhavn
Dorthea Møller 29 Ugift Tjenestefolk Uttersløv S
Hans Jørgensen 19 Ugift Tjenestefolk Sandbye S, Maribo A 
Holm, Købmand Jocum Rosendahl (I2255)
 
176 (Research):
http://www.familytreelegends.com/trees/onetreesgenes/1/data
/39912: født august 1779 i Elverum, norge og far: Johan Chr
istian Schultz 
Schultz, Birgitte (I620)
 
177 (Research):
http://www.kb.dk/PortraetRegT/PortraetShowImg.do?ID=12828&I
MGID=27550
Poul Friderich Skibsted, Justitsraad, Generalfiskal 22/5 17
53 - 21/5 1812
Christine Magdalene de Fine Olivarius 15/9 1756 - x/x 1817

OGSÅ PORTRÆT!

mere og de Fine: http://da.wikipedia.org/wiki/Arnold_de_Fine

forældre m.m.: http://www.studepranger.dk/familygroup.php?f
amilyID=F1559&tree=schou 
Olivarius, Christine Magdalena de Fine (I965)
 
178 (Research):
http://www.nose.dk/Norge/schjelderup1.html#89
fødsel og død 
Skibsted, Maria Margrethe (I968)
 
179 (Research):
http://www.palshoj.dk/616.htm 
Boesdatter, Maren (I706)
 
180 (Research):
http://www.rosekamp.dk/V_Richter_All/F_text.htm
"Friman Maria, f. Pothe, 28.3.1791, 72 Aar." -> *1719 
Poteè, Maria (I1075)
 
181 (Research):
Hun må være død inden 17-5-1789, hvor en søster døbes med s
amme navn. 
Hansdatter, Dorte Marie (I1914)
 
182 (Research):
Hun optræder i FT1834 og FT1845 sammen med Christopher, me
n med to forskellige efternavne.
FT1845: Frederiksdatter, fødested Ruedby? er nok Kundby 71å
r -> født 1774
T1855: fødested Kundby, og hendes efternavn Krøyer  76
år -> født: 1779
hendes fødsel i Kundby er 1776
Hvor kommer fx 'Krøyer' fra? Kroÿerup i Sönder Jernlose Sogn

Der er også foreslået:FT-1787
Merløse, Holbæk Købstad, Holbæk Købstad, , Slader Strædet N
o. 1, 226,
Maria Michalsdatter, 60, Enke, Huus Moder, Skrædder Enke,
Kirstine Krøyer, 11, , Hendes Datter  &nbs
p;    alder passer med FT1855, men hvad m
ed moderen og tilknytning til Kundby?
 
Krøyer, Ellen Kirstine (I942)
 
183 (Research):
Hun optræder ikke i FT1787, hvor der er en ny Mette i sit f
ørste år.
Er hun død i mellemtiden? 
Nielsdatter, Metta Sophia (I227)
 
184 (Research):
Hustruen er enke 1-5-1892 (Politiets registerblade)

Dødeblade:
konfirmerer fødsel
Død: 30-11-1894, adresse: Nyhavn 38,4 
Darre, Toldkontrollør Emil Valdemar (I1739)
 
185 (Research):
Hyllinge 1797-1814 opsl 61: Hans Christens Huusman
d og Smed i Aggerup .. D: 3-2 B: 10-2 1799  58 Aar gl 
Christensen, Smed Hans (I883)
 
186 (Research):
I FT1850 ser det ud som om han er død (nævnes ikke længer
e som boende hos sønnen), men er ikke fundet død i Vejlby 1
845-50 (DDD). 
Hansen, Boelsmand Thomas (I1464)
 
187 (Research):
Ikke fundet i DDD efter FT1840.
ej død Trinitatis 1840 - 1845
ej død Skt. Petri 1840 - 1845

endnu en Engelhardt datter:?
København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter
, , Store Kongensgade 271,i Baghuset 3.Sahl, 8, FT-1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Lars Jensen Lemming 43 Gift Kongl.Arbeidsmand
Elisabeth Kirstine Magnusen 36 Gift hans Kone
Hans Peter Lemming 10 Ugift deres Barn
Ane Lovise Katrine Lemming 8 Ugift deres Barn
Lars Christian Lemming 5 Ugift deres Barn
Adomine Kirstine Lemming 2 Ugift deres Barn
Juliane Emilie Engelhardt 24 Ugift ernærer sig af Syenin
g     
(født ca 1810, alts
å før de blev gift. Specielt bemærkningen 'ernærer sig ve
d syning' gælder for en del af Carl E's døtre.)
 
Hansdatter, Rebekka Marie (I1353)
 
188 (Research):
Ikke fundet i Fredericias to sogne
Hendes far?
Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Fredericia, Prindsens Gade
, Garnisons Hospitalet, 423, FT-1850
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Pierre Riemerschneider 26 Ugift Lazarathforvalter, Refor
mert Fredericia

August Hendrik Manieus 29 Ugift Cand. med. i chirug., const
. Underlæge ved Hospitalet, R. af D. Thorshavn paa Færøerne
Claudius Julius Boye 27 Ugift Cand. med. i chirug., Underlæ
ge ved Hospitalet Hollænderby Sogn paa Amager
Johan Chr. Voigt 41 Gift Oeconom ved Hospitalet Odense
Juliane Sophie Stutzer 41 Gift hans Kone Fredericia
Petrine Maria Voigt 16 Ugift hans Datter Fredericia
Johann Gottlieb Voigt 15 Ugift hans Søn Fredericia
Christian Julius Voigt 13 Ugift hans Søn Fredericia
Rosa Rosalia Hermine Øisine Theodora Severin 7 Ugift hans P
leiedatter Fredericia
Cathrine Honoré 21 Ugift hans Tjenestepige, Reformert Frede
ricia
Victor Peter August Meyhoff 26 Ugift Sygesergeant ved Hospi
talet Slesvig
Frederik Ludvig Flakkenberg 41 Ugift Sygesergeant ved Hospi
talet Kiøbenhavn 
Riemenschneider, Elisabeth Vilhelmine Petrine (I2124)
 
189 (Research):
Ikke sikker på navnet! 
Birte (I641)
 
190 (Research):
Ingen fødsler i kirkebøger for Tybjerg før 1772!

Wordfil i R89-mappen mangler! 
Andersen, Peder (I89)
 
191 (Research):
Ingen fødte børn  i Egeslevmagle 1748-1814 og 1814-2
5 udover Dorthe [R120]. 
Andersen, Niels (I936)
 
192 (Research):
Introduceret 2den søndag efter Trinitatis 1780. 
Pedersdatter, Anne Margrethe (I2184)
 
193 (Research):
Johan Peter Klein er fadder ved den første søns dåb; måsk
e en bror:

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb, Mørdrup Bye, , 16, FT
-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Jørgen Olsen 70 Gift Mand Indsidder og Daglejer
Inger Hansdatter 27 Gift hans Kone
Ole Jørgensen 4 Ugift deres børn
Karen Jørgensdatter 2 Ugift deres børn
Johan Peter Klein 27 Ugift opholdende sig Nat
ional Soldat og Daglejer

Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Tikøb, Mørdrup, , 329, FT-17
87
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Anders Jensen 38 Gift Husbonde Gaardmand og Bonde
Anne Olsdatter 37 Gift Madmod: Jens Andersen 7 Ugift Søn
Niels Jensen 21 Ugift Tien:folk
Bente Peersdatter 28 Ugift Tien:folk
Peder Benzen 14 Ugift Tien:folk
Karen Madsdatter 56 Enke Konens Moder
Johan Peter Klein 11 Ugift opdrages der 
Klein, Rebecca Elisabeth (I1675)
 
194 (Research):
Kan der findes en Maren (fødes 1805) som passer sammen me
d nedenstående?
DDD,Grandløse:
Holbæk, Merløse, Grandløse, Tiepperups bye, , 11, FT-180
1

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Jens Larsen 40 Gift Mand Huusmand med jord og daglejer
Karen Jensdatter 40 Gift Hans kone

Anne Jensdatter 15 Ugift Deres barn
Peter Jensen 7 Ugift Deres barn 
Jens Jensen 5 Ugift Deres barn
Johanne Jensdatter 3 Ugift Deres barn

Hans far?
Holbæk, Merløse, Grandløse, Tiepperup bye, , 52, FT-1787

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Lars Jensen 60 Gift Hosbonde Bonde og gårdbeboer
Kirsten Mortensdatter 59 Gift Madmoder
Peder Larsen 19 Ugift Deres barn
Jens Larsen 14 Ugift Deres barn
Hendrich Larsen 9 Ugift Deres barn
Karen Pedersdatter 21 Ugift Afkom: 1st. ægtesk[ab]. 
Larsen, Husmand Jens (I1326)
 
195 (Research):
Kan det være dem??*****************
Præstø, Bjæverskov, Vraaby, Skrodsberg, Et huus, 14, FT-1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Hans Hansen 48 Gift Huusmand og dagleier
Ane Marie Pedersdatter 46 Gift Hans kone
Johanne Hansdatter 11 Ugift Almisselem
denne Johanne er født 1823!  
Hansen, Indsidder Hans (I324)
 
196 (Research):
Kendes endnu kun indirekte ved faderen som forlover ved hen
des anden vielse.  http://docs.poulsteen.dk/praestoe/E
DNRSK03.php
N010 TYPE: SLÆGTSOPLYSNING
SIDE NR: 004B I PRÆSTØ KIRKEBOG 1738-1814
DATO: 26-08-1740
PERSON: 165 ERICH HANSEN , I PRÆSTØ
PERSON: 149 LISBETH ANDERSDT BOSTED SALIG J. HESSES
, ENKE I PRÆSTØ 7/6 1740 DØDE JOHANN HERS, SOM VAR 64 ÅR G
L BEGRAVET 13/6 IFØLGE KIRKEBOG
OPLYSNING: TROLOVET, MED FORLOVERNE: HANS HELLESEN OG ANDER
S HANSEN BOESTED COPULERET 16/12 1740
EJNDOMSNR: 13 ERICH HANSEN OVERTAGER OGSÅ EJENDOM 15A, SO
M DOG STRAKS AFHÆNDES 
Andersdatter, Lisbeth (I1908)
 
197 (Research):
Kilde:
Bjørn Darre

http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#placeId=1927171&surname=Pram&givenName=Christen&searchType
=close&p=recordResults&alivePlaceLoc1=Norway
giver vielse med Elsebe Burchart og datter Ane Christina 
Pram, Foged Christen (I1774)
 
198 (Research):
Kilde:
http://www.aneopslag.dk
hvor der er 3 generationer mere bagud.

http://www.geni.com/genealogy/people/Anna-Christine-Praem/6
000000007727239643
giver samme dødsdato, men sted: Billerud, Gjøvik, Oppland
, Norway

Norsk FT1801:
Førenamn, Etternamn, Hushaldstill., Alder, Sivilstand, Yrke
, Kjønn:
Michael, Darre, Huusbonde, 73, Givt 1 gg, Chef for det agge
rshusiske dragon-regiment, M.
Anne Kirstine, Pram, Hans kone, 66, Givt 2 gg, K .
Inger, Darre, Logerer, 71, Enke 1 gg, Kontroleur nagels enk
e - har pension, K.
Frederike Katrine, Darre, Logerer, 53, Ugivt, Lever af sin
e midler, K.
 
Pram, Anna Christine (I1770)
 
199 (Research):
Kilde: Bjørn Darre
født ved Holstebro, 12 børn, 5 døde unge 
Vistisen, Hanne Katrine (I1811)
 
200 (Research):
Kilde: Bjørn Darre
landmand Værum v. Randers 
Pedersen, Nicolaj (I1842)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 50» Næste»