UKP Slægtsdatabase
familierne Poulsen / Wolff-Jensen & Grauslund / Jensen
Fornavn:  Efternavn: 
[Avanceret søgning]  [Efternavne]
Overretssagfører Charles Arnold de Fine Skibsted

Overretssagfører Charles Arnold de Fine Skibsted

Mand 1839 - 1902  (63 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Charles Arnold de Fine Skibsted  [1
  Præfiks Overretssagfører 
  Født 10 Jun. 1839  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Døbt 4 Sep. 1839  Holmens Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  Køn Mand 
  Uddannelse 1857  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Student fra Metropolitanskolen 
  Uddannelse 1864  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Cand. jur. 
  Folketælling 1 Feb. 1885  København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  Bor med kone og fire børn på Hauchsvej 14 
  Død 13 Dec. 1902  Frederiksberg, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  Begravet 19 Dec. 1902  Assistens Kirkegård, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [6
  Person-ID I2218  Slægtsdatabase
  Sidst ændret 4 apr. 2021 

  Far Fuldmægtig Carl Frederik de Fine Skibsted,   f. 25 Apr. 1812, København, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 15 Mar. 1881, København, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 68 år) 
  Mor Marie Josephine Denise Mourier,   f. 21 Apr. 1814, Vindinge, Svendborg Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 Feb. 1861  (Alder 46 år) 
  Gift 13 Jul. 1838  Skellerup Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F671  Gruppeskema  |  Familietavle

  Familie Julie Magdalene Marie Wolff,   f. 22 Jun. 1846, Frederiksberg, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 11 Dec. 1927, Frederiksberg, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 81 år) 
  Gift 10 Maj 1867  Holmens Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  [7, 8
  Børn 
   1. Carl Frederik de Fine Skibsted,   f. 6 Mar. 1868,   d. 6 Sep. 1932, Søllerød, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 64 år)
  +2. Ove de Fine Skibsted,   f. 27 Aug. 1871, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 16 Nov. 1942  (Alder 71 år)
   3. Josephine Maria Denise de Fine Skibsted,   f. 18 Apr. 1873, Frederiksberg, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. Ja, dato ukendt
   4. Overretssagfører Axel de Fine Skibsted,   f. 20 Mar. 1879, Frederiksberg, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 Dec. 1941  (Alder 62 år)
  Sidst ændret 28 jul. 2010 
  Familie-ID F670  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Billeder
  R2218 Portræt
  R2218 Portræt
  Fra Dansk Biografisk Haandleksikon, Bind 3.

 • Notater 
  • 1857 Student fra Metropolitanskolen.
   1864 cand. jur. Umiddelbart derefter frivillig Officersaspirant.
   Til fronten medio Marts,
   saaret ved Dybbøl 18. Apr.
   Sekondløjtnant Sommeren 1864.
   Maj 1865-Juni 1868 Fuldm. hos Overretsprokurator I..Lassen.
   8. Jan. 1869 Overretssagfører;
   Praktiserede i Khvn. til sin Død, i de første godt 20 Aar i Kompagni m. Overretsprokurator H. Plockross.
   Medstifter af og Direktør for Livsforsikringsselskabet "Hafnia".
   Medstifter af Forsikringsselskabet "Skjold" og Medl. af dettes Kontrolkomite.
   Medl. af Best. for Den danske Diakonissestiftelse.
   1899 R. af Dbg.
   (Danske Sagførere, side 362)
  • (Research):
   Skibsted, Charles Arnold de Fine, f. 10. Juni 183
   9 i Kbhvn., død 13. Dec. 1902 paa Frederiksberg; S. af Etat
   sraad, Overretsassessor Carl Frederik de Fine S. (Sø
   nnesøn af Højesteretsadvokat Poul Frederik S.) og Hu
   stru Marie Josephine Denise Mourier; g. 10. Maj 186
   7 i Kbhvn. m. Julie Marie Magdalene Wolff, f. 22. Ju
   ni 1846 paa Frederiksberg, død 11. Dec. 1927 paa Frederiksb
   erg; D. af Justitsraad Niels W. til Vodrofgaard og H
   ustru Louise Seraphine Koch. - 1857 Student fra Metr
   opolitanskolen. 1864 cand. jur. Umiddelbart derefter frivil
   lig Officersaspirant. Til fronten medio Marts, saaret ved D
   ybbøl 18. Apr. Sekondløjtnant Sommeren 1864. Maj 1865-Jun
   i 1868 Fuldm. hos Overretsprokurator I..Lassen. 8. Jan. 186
   9 Overretssagfører; praktiserede i Khvn. til sin Død, i d
   e første godt 20 Aar i Kompagni m. Overretsprokurator H. Pl
   ockross. - Medstifter af og Direktør for Livsforsikringssel
   skabet "Hafnia". Medstifter af Forsikringsselskabet "Skjold
   " og Medl. af dettes Kontrolkomite. Medl. af Best. for De
   n danske Diakonissestiftelse. - 1899 R. af Dbg.
   (Danske Sagførere, side 362)

   Skibsted, Oluf Vilhelm de Fine, 1814-91, Søoffic
   er, Søn af Etatsraad, Kontorchef i Rentekammeret Arnoldus de Fine S. (f. 4 Maj 1785 d. 15. Juni 1851) og Agathe Johanne Louise Charlotte f. Haxthausen (f. 19. Maj 1787 d. 20. Maj 1846), var født 23. Juli 1814. Han blev Sekondlieutenant i Marinen 1833, Premierlieutenant 1841 og Kapitajnlieutenant 1851. Efter nogle Togter som subaltern Officer til Vestindien, Middelhavet osv. kastede S. sig over Studiet af Søartilleri. 1850 ansattes han som Undertøjmester paa Eskadren i Østersøen; 1853 foretog han sit sidste Togt (Linjeskibet i Nord- og Østersøen). Aaret forinden var han alt bleven Undertøjmester ved Søartilleriet og endnu tidligere Artillerilærer ved Søkaddetakademiet; sidstnævnte Virksomhed beholdt han indtil 1873. 1855 avancerede han til Tøjmester, og 1858 ansattes han som Direktør for Søartilleriet, hvormed fulgte Rang som Orlogskapitajn (Kommandør). I denne Stilling havde han det vigtige Hvererv at gjennemføre Overgangen i Marinen fra det glatløbede til det riflede Skyts; det kan her bemærkes, at han forgjæves modsatte sig Anskaffelsen af riflede Whitworthske Kanoner, forinden de vare blevne undersøgte; da der med disse senere (18611) endelig foranstaltedes Prøveskydning, sprang en af Kanonerne, hvorved bl. a. Kapitajnlieutenant Carlsen (III, 379) tilsatte Livet. Ved Ordningen af Søartilleriet, Indførelse af detaillerede Exercerreglementer, Oprettelse af Exercerskoler o. l. indlagde S. sig megen Fortjeneste, ligesom han med faderlig Omhu tog sig af det ham underlagte Personel. Ved Siden af sin Virksomhed i Søartilleriet benyttedes S. meget som Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen og mange andre vigtige Kommissioner. Da en ny Organisationslov for Marinen udstedtes i 1868, hvorved Søartilleriet, der tidligere havde været en selvstændig Institution, til Dels underlagdes Generalinspektøren for Landartilleriet, tog S. sin Afsked og blev samtidig Kommandør af Danebrog. Han døde 19. Nov. 1891. -- S. var gift med Antonie Augusta f. Schønheyder (f. 8. Maj 1816 d. 23. Okt. 1885), Datter af Admiral U. A. S. (XV, 448). Tidsskr. f. Søvæsen 1892. C. With.

   (Dansk Biografisk Lexicon / Bind XVI)


   http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#givenName=Charles%20Arnold%20de%20Fine&alivePlaceLoc1=Denmark&searchType=close&p=recordResults&placeId=1927025&surname=Skibsted

 • Kilder 
  1. [S488] Holmen 1835-42, Ao, hoved opsl 124/197 (Troværdighed: 3).
   1839, nr 117:
   Født: 10de Junii.
   Navn: Charles Arnold de Fine Skibsted.
   Døbt: d. 4de Septbr. af Hr Münter.
   Forældre: Carl Frederik de Fine Skibsted, Fuldmægtig i Admiral: , Josephine Marie Denÿse Mourier. gl. Strand 12.
   Faddere: Geh. Conferensraad Greve Knuth; Justitsraad de Fine Skibsted; id M. Skibsted;  xxxxxxxx Stjernholm; Concelleiraad Wulff; Proprietair Mourier; Soelieuten. Skibsted -

  2. [S1131] Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868, H. Hjort-Nielsen, (København, Danmark: Det danske Sagførersamfund, 1941.), side 362. (Troværdighed: 3).
   Skibsted, Charles Arnold de Fine, 1857 Student fra Metropolitanskolen. 1864 cand. jur. Umiddelbart derefter frivillig Officersaspirant. Til fronten medio Marts, saaret ved Dybbøl 18. Apr. Sekondløjtnant Sommeren 1864. Maj 1865-Juni 1868 Fuldm. hos Overretsprokurator I..Lassen. 8. Jan. 1869 Overretssagfører; praktiserede i Khvn. til sin Død, i de første godt 20 Aar i Kompagni m. Overretsprokurator H. Plockross. - Medstifter af og Direktør for Livsforsikringsselskabet "Hafnia". Medstifter af Forsikringsselskabet "Skjold" og Medl. af dettes Kontrolkomite. Medl. af Best. for Den danske Diakonissestiftelse. - 1899 R. af Dbg.

  3. [S1131] Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868, H. Hjort-Nielsen, (København, Danmark: Det danske Sagførersamfund, 1941.), sode 362. (Troværdighed: 3).
   Skibsted, Charles Arnold de Fine, 1857 Student fra Metropolitanskolen. 1864 cand. jur. Umiddelbart derefter frivillig Officersaspirant. Til fronten medio Marts, saaret ved Dybbøl 18. Apr. Sekondløjtnant Sommeren 1864. Maj 1865-Juni 1868 Fuldm. hos Overretsprokurator I..Lassen. 8. Jan. 1869 Overretssagfører; praktiserede i Khvn. til sin Død, i de første godt 20 Aar i Kompagni m. Overretsprokurator H. Plockross. - Medstifter af og Direktør for Livsforsikringsselskabet "Hafnia". Medstifter af Forsikringsselskabet "Skjold" og Medl. af dettes Kontrolkomite. Medl. af Best. for Den danske Diakonissestiftelse. - 1899 R. af Dbg.

  4. [S876] København FT1885, DDD, København, København (Staden), Hauchsvej (Lige numre), Frederiksberg (Troværdighed: 3).
   København, København (Staden), Hauchsvej (Lige numre), Frederiksberg, Hauchsvej 14, 1, FT-1885
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Charles Arnold de Fine Skibsted 45 Gift Husfader Overretssagfører,Directeur for Livsforsikringsselskab Hafnia Kjøbenhavn
   Julia Maria Magdalena Skibsted født Wolff 38 Gift Husmoder Frederiksberg
   Carl Frederik de Fine Skibsted 16 Ugift Barn Kjøbenhavn
   Ove de Fine Skibsted 13 Ugift Barn Kjøbenhavn
   Josephine Maria Denise de Fine Skibsted 11 Ugift Barn Frederiksberg
   Axel de Fine Skibsted 5 Ugift Barn Frederiksberg
   Augusta Vilhelmine Lund 24 Ugift Tyende Ringsted
   Georgine Christiane Eleonora Jørgensen 24 Ugift Tyende Hørsholm

  5. [S362] Frederiksberg 1899-1903, Ao, opsl 212 (Troværdighed: 3).
   1903, no 261:
   Død: 13 Decbr. Hauchsvei 14.
   Begr: 19 Decmbr Kbhvns. Ass. Kgd. Pastor Steen.
   Charles Arnold de Fine Skibsted, gift. 63 Aar.
   Overretssagfórer Direktór i Livsforsikringsselskabet "Hafnia" fódt i Kbhvn. 10/6 1839, gift med Julie f. Wulff. Bopæl: Dódsstedet.
   Anm: Bronchitis capillaris. (Stage).

  6. [S362] Frederiksberg 1899-1903, Ao, opsl 212 (Troværdighed: 3).
   1902, no 261:
   Død: 13 Decbr. Hauchsvei 14.
   Begr: 19 Decmbr Kbhvns. Ass. Kgd. Pastor Steen.
   Charles Arnold de Fine Skibsted, gift. 63 Aar.
   Overretssagfórer Direktór i Livsforsikringsselskabet "Hafnia" fódt i Kbhvn. 10/6 1839, gift med Julie f. Wulff. Bopæl: Dódsstedet.
   Anm: Bronchitis capillaris. (Stage).

  7. [S2269] Frederiksberg 1864-70, Ao, opsl 162 (Troværdighed: 3).
   1867, no 79:
   Ungkarl Charles Arnold de Fine Skibsted, 27 10/12 Aar, Lieutenant i Infanteriets Krigsreserve, Cand. jur., af Löngangsstræde No 27 i Kjöbenhavn.
   Fröken Julie Magdalene Marie Wolff, 20 9/12 Aar, af Wodroffsgaard her i Sognet.
   Forlovere: Etatsraad, Overretsassessor C. de Fine Skibsted af Kjöbenhavn og Assistent Edvard Wolff af
   Viet: 10de Mai 1867 I Holmens Kirke.
   Anm: Vielsen er foretaget af Provst Fog i henhold til Lov af  April 1855 og anmeldt af Xxx under15/5 67.

   Edvard Wolffs adresse er ikke opgivet.

  8. [S1066] Holmen 1867-77, Ao, opsl 5 (Troværdighed: 3).
   1867, no 58:
   Charles Arnold de Fine Skibsted, 27 10/12 ar, Ungkarl, Cand.juris, Lieutenant i Infanteriets Krigsreserve. Lóngangsstræde 27.
   Fróken Julie Magdalene Marie Wolff, 20 9/12 Aar. Vodroffgaar, Frederiksberg Sogn.
   Forlovere:
   Carl Frederik de Fine Skibsted, Etatsraad, Overretsassessor, Brudg.Fader, Lóngangstræde 27.
   Carl Edvard Wolff, Assistent under Xxxxxxxxxxx, Christiansxxxxxxxxx 11.
   Viet: d. 10de Mai 1867. I Kirkenaf Hr Provst Dr Fog.
   Anm: Ifólge Lov af 3/4 1855. ............