UKP Slægtsdatabase
familierne Poulsen / Wolff-Jensen & Grauslund / Jensen
Fornavn:  Efternavn: 
[Avanceret søgning]  [Efternavne]

Notater


Match 1 til 50 fra 2,496

      1 2 3 4 5 ... 50» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1  Hansen, Gårdmand Dines (I115)
 
2  Hansen, Gårdmand Dines (I115)
 
3 ( Nielsen, Oberstløjtnant og Kommandør Johan Martin (I106)
 
4 "Fru Darre blev efter sin mands død rejsesekretær for DMS og øvede her en meget flittig indsats for Ydre Mission (DnA, 1932, s 77-78)"
Kilde: Dansk Præste og Sognehistorie (Roskilde stift, bind II, s 124) 
Hansen, Ane Henrica (I1820)
 
5 "Tuhchow, Granzien" geschrieben. Vielleicht anderswo. Kohnow, Catharina Elisabeth (I2464)
 
6 (Medical):Se tilknyttede kilder. Poulsen, Arbejdsmand Niels (I33)
 
7 (Research):

Hendes navn kun nævnt i DDD FT1787, så han kan have været g
ift flere gange.
Måske hende?'Richters 100 års dødsfald: Darre, Vilhelmine
, f. Schiøtt g.m. J.H.D.,26-8-(18)00, 49 Aar.  B70.
dødsåret passer godt med at han er enkemend i 1801. Schi
øtt/Schultz? Måske begge fornavne Caroline/Vilhelmine? mand
ens initialer passer.
DDD FT1787 København: Conradine Wilhelmine Schindel 36år (*
1751)?
Noget at finde i hans skifte?

Bjørn Darre: Caroline Wilhelmine Schultz 1750-1797 
Schultz, Caroline Vilhelmine (I1711)
 
8 (Research):
Efternavn: ikke helt sikker om det er et B eller ?? 
Berndorff, Ellen Chatrine Marie (I1007)
 
9 (Research):
et dødfødt barn fundet før 1890 
Johansen, Juliane Marie (I571)
 
10 (Research):
født Allerslev/Ammendrup? GEDCOMP dk50306d.ged 
Nielsen, Gårdmand Anders (I726)
 
11 (Research):
"Den danske Landmilitæretat" på Kastellet indeholder et hån
dskrevet notat:
¨ 1 Mathea Margrethe Bondo *5/6 31 + 12/4 1899. 
Bondo, Mathea Margrethe (I1729)
 
12 (Research):
** alder passer, men forkert mand. Måske John er død før 18
45
København, København (Staden), Klædebo Kvarter, Kultorvet 8
8 og 89, Stuen, 436, FT-1845
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested: Christian Daniel Børresen 42 Gift Rebslagermester K
jøbenhavn Mariane Børresen 44 Gift Kone Kjøbenhavn Marie Lo
vise Arensen 21 Ugift Tjenestepige Kjøbenhavn
***********************

dog født 3-8-1796, døbt 21-8-1796, Holmen 1793-1805:
Mariane
Fader: Christian Conrad Börresen.
Moder: Else Maria Bagge

København, København (Staden), Hof & Militæretaten, Hof
- & Militæretaten, Delfingaden 31, 611, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Christian Conrad Børgesen 41 Gift Husbeboerer Sergean
t i 4 Division 7 Compagnnie
Else Maria Bakke 37 Gift hans Kone
Peter Andreas Børgesen 12 Ugift deres Børn
Maria Christine Børgesen 11 Ugift deres Børn
Adolph Ferdinandt Børgesen 9 Ugift deres Børn
Mariane Børgesen 5 Ugift deres Børn
Gottlob Børgesen 2 Ugift deres Børn
Anne Maria Peder Børgensens 69 Enke Mandens Moder har Almis
e ved Kiøbenhavns fattigvæsen

Hendes fader:
København, København (Staden), Hof & Militæretaten, Nybode
r 4.Divisions 7.Matroskompagni, Tigergade 7, 1815, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Christian Conrad Børgesen 27 Ugift Hosbonde Sergean
t ved 4.Div 7.Comp
Anne Marie Rosenkrantz 56 Enke(mand) Hans Moder Enke efte
r afg.Sergeant ved 4.D.7.C.Peder Børgesen
Christian Bendix Eschemos 19 Ugift Hans Søskende Barn Reebs
lager Lære Dreng 
Børgesen, Mariane (I1904)
 
13 (Research):
**** forældre ikke nævnt i kirkebogen (!?) *****
Data baseret på:
http://www.familysearch.org/ENG/Search/frameset_search.asp?
PAGE=AncestorSearchResults.asp%3Ffirst%5Fname%3Djulius%26la
st%5Fname%3DDarre%26fathers%5Ffirst%5Fname%3D%26fathers%5Fl
ast%5Fname%3D%26mothers%5Ffirst%5Fname%3D%26mothers%5Flast%
5Fname%3D%26spouses%5Ffirst%5Fname%3D%26spouses%5Flast%5Fna
me%3D%26from%5Fdate%3D%26to%5Fdate%3D%26date%5Frange%3D%26s
tandardize%3D%26juris1index%3D%26juris2index%3D%26juris1fri
endly%3D%26juris2friendly%3D%26event%5Findex%3D%26testing%3
D%26juris1%3D%26juris2%3D%26juris3%3D
Bekræftet af oplysninger ved hans død. 
Darre, Oberst Julius Caesar (I1728)
 
14 (Research):
***********??? burde nok være møller nu, men alder passer
Sorø, Alsted, Lynge, Topshøi Bye [Topshøj], , 1, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Claus Eliasen 34 Gift
Mette Pedersdatter 40 Gift
Peder Frederichsen 18 Ugift
Jens Frederichsen 16 Ugift
Anne Casparsdatter 19 Ugift
hvis det er denne, så findes mere om Mette (og hendes ti
dligere mand Frederik Abrahamsen [heraf Frederiksen for bør
nene]) på
http://www.myerichsen.net/p363.html

****************** her samme Claus (?)
Lynge 17311801, opsl 40, 3je kolonne nederst:
1767, Dom: 23: Trin
Elias Sørensen af Topshøj søn kaldet Claus 
Eliasen, Møller Claus (I1885)
 
15 (Research):
1729+30 Vor Frue: ingen fødte børn

fadder Frederiksberg 1736-77 opsl 51 2-9-1749.

http://www.google.dk/search?q=hestehandlere+vesterbro&hl=da
&tbo=1&tbs=bks:1&ei=iLF3TPykL4eKOKmx2ZkG&start=10&sa=N
viser følgende uddrag af Historiske meddelelser o
m København: Bind 5, Selskabet for staden Københavns histor
ie og topografi   - 1916

... Wulf Ottosen Holm, af Profession Hestehandler, v
ed Siden deraf Øltapper som næsten alle Folk paa Vesterbro
, endelig ogsaa ...
find bogen!

http://www.pisserenden.com/ejendomme/vis.php?id=145

Nørre Voldgade 22
Kommunen oprettede i 1729 fem matrikler på brandtomterne Te
glgårdstræde nr. 14 - 16 og Nørre Voldgade nr. 22, på det v
estlige hjørne af Sankt Petri pestkirkegård. Først i 1755 b
yggede Wulff Ottesen her fem mindre sammenbyggede hu
se langs med strædet og et lignende antal inde i gården bag
ved. Den næste store brandkatastrofe i 1795 blev endelig st
andset under tilstedeværelse af kronprins Frederik netop he
r på dette hjørne. Der findes et kobberstik, der skildrer d
et dramatiske sceneri set fra volden. Alle bygninger gik ti
l under branden og de to matrikler på hjørnet blev i forbin
delse med en senere genopbygning lagt sammen til en og denn
e matrikel NØ194 udgør nu adressen Nørre Voldgade 22.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------

http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/noerre.html
Som hus- og grundejer:
"Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008", Bjørn We
sterbeek Dahl


Nørre Kvarter
Matr.nr. 192
Matrikel
1689 249
1756 227
1806 192
2008 192
Ejere
1689 Baron Fiuren
1756 Wulf Ottesen Holm     &nbs
p;                             

1806 Madame Hansens grund
2008 Maeka APS
Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 249
1756 Teglgårdstræde 227
1806 Teglgårdstræde 192
Husnumre
1859 Teglgårdstræde 13
2008 Teglgårdstræde 13
Opførelsesår
1809-10 for vognmand Peter Petersen Carstensen. Ombygget ca. 1850 (Historiske huse)
-----------------------------------------------------------
Matr.nr. 194
Matrikel
1689 237, 1689 238, 1689 239 og 1689 231 (del af)
1756 217 (1689/231, del af, 1689/237, del af, 1689/238, del af, 1689/239, del af), 1756 218 (1689/231, del af, 1689/237, del af, 1689/238, del af, 1689/239, del af) og 1756 219 (1689/231, del af, 1689/237, del af, 1689/238, del af, 1689/239, del af)
1806 194
2008 194
Ejere
1689 231: Baron Fiuren. -          237: Knud Mikkelsen, bryggersvend på Bryggerset. -          238: Bent Svendsen, tømmermand på Holmen. -          239: Peder Poulsen, tømmermand på Holmen
1756 217-219: Wulf Ottesen Holm                                           
1806 H. L. Lund, vognmand
2008 Jørn Godtfred Andersen
Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231 og 237-239
1756 Teglgårdstræde 219/Nørrevold 219*. - Teglgårdstræde 218 og 220
1806 Teglgårdstræde 194/Nørrevold 194*
Husnumre
1859 Nørre Vold 22/Teglgårdstræde 18
1875 Nørre Voldgade 22/Teglgårdstræde 18
2008 Nørre Voldgade 22
Opførelsesår
1852-53 for hattemager Fr. Scheitel og overkrigskommissær Jens Kraft Gyldendal (Historiske huse)
----------------------------------------------------
Matr.nr. 195
Matrikel
1689 240, 1689 241, 1689 242 og 1689 231 (del af)
1756 215 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af), 1756 216 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af), 1756 220 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af) og 1756 221 (1689/231, del af, 1689/240, del af, 1689/241, del af, 1689/242, del af)
1806 195
2008 195
Ejere
1689 231: Baron Fiuren. -          240: Søren Poulsen, byens trommerslager og murersvend. -          241: Søren Nielsen, hjulmand på Holmen. -          242: Bent Jensen, på Proviantgården
1756 215-216 og 220-221: Wulf Ottesen Holm                                                    
1806 Egeroed, kaptajn
2008 E/F Teglgårdstræde 16-16 A
Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231 og 240-242
1756 Teglgårdstræde 215-216 og 220-221/Nørrevold 215-216 og 220-221*
1806 Teglgårdstræde 195
Husnumre
1859 Teglgårdstræde 16
2008 Teglgårdstræde 16
Opførelsesår
1805 for murermester Poul Eegeroed (Historiske huse)
------------------------------------------------------------------------
Matr.nr. 224
Matrikel
1689 232, 1689 233, 1689 234, 1689 231 (del af) og umatrikuleret gadeareal (Teglgårdstræde)
1756 222 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af), 1756 223 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af), 1756 224 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af)og 1756 225 (1689/231, del af 1689/232, del af, 1689/233, del af, 1689/234, del af)
1806 224
1917 Hertil henlagt 225 B
1940 Fraskilt 250
1957 Hertil henlagt 250
2008 224
Ejere
1689 231: Baron Fiuren. -          232: Hans Jensen, brolægger. -          233: Roangel, kaptajn. -          234: Ingeborg Clauses
1756 Wulf Ottesen Holm                                                           
1806 H. Lund
2008 E/F Ørsted Park
Matrikulære husnumre
1689 Teglgårdstræde 231-234
1756 Teglgårdstræde 222-225
1806 Nørrevold 224
Husnumre
1859 Nørrevold 24
1875 Nørre Voldgade 24
1917 Nørre Voldgade 24-26
1940 Nørre Voldgade 24
1957 Nørre Voldgade 24-26
2008 Nørre Voldgade 24-26
Opførelsesår
Nørre Voldgade 24: 1852-53 for hattemater Fr. Scheitel og overkrigskommissær Jens Kraft Gyldendal. -          Nørre Voldgade 26: 1812 for snedker Magnus Biörklund. Ombygget 1847 (Historiske huse)
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Holm, Hestehandler Wulf Ottesen (I642)
 
16 (Research):
1866 Student, privat dimitt.
1872 cand. jur.
I 3 år fuldmægtig hos Overretssagfører S.M. Andresen.
22-4-1875 Overretssagfører; praktiserende i København til 1
932, da han tog bolig i Fredenborg.
(Danske Sagførere) 
Herold, Overretssagfører Carl Peter Christian (I2223)
 
17 (Research):
1: f 14-2-1864 Inger Marie Pedersen, Lars Pedersen + Laur
a Kristine Olsen, Esbønderup
   også FT1880 Esbønderup 
Pedersen, Inger Marie (I1392)
 
18 (Research):
Skifte efter hende:
http://www.brejl.dk/vejlegejst.htm
131 Eleonora Hedvig Bagger i Gammelby præstegård. 24.7.1798
, side 281.
Enkemand: Laurids Momme. præst i Stouby og Hornum.
Børn:
1) Oluf Peder Momme 7
2) Hans Bagger Momme 6
3) Laurids Jacob Momme 1½
4) Julius Didrik Bagger 10 uger.
Formynder: [Peder] Brøchner, forvalter på Rosenvold.

Et andet skifte, der giver hendes søskende - og foræl
dre (?)

http://www.brejl.dk/vejlegejst.htm
124 Abelone Krøyer i Gammelby i Stouby sogn. 19.1.1796, sid
e 208.
Enke efter Niels [Sørensen] Rømer, præst i Stouby og Hornum
, [skifte 27.6.1752 lbnr.58]. B:
1) Eleonora [Hedvig] Rømer, død, var g.m. Hans Bagger på Br
ahesholm [i Vedtofte sogn] på Fyn. 5B:
a Christian Bagger 23¾, vintappersvend i København
b Frederik Bagger 22¾, fændrik
c Eleonora Hedvig Bagger g.m. [Laurids] Momme, præst i Stou
by og Hornum
d Caroline Christiane Adolfine Bagger g.m. Christian Sierst
ed, præst i Husby og Sønder Nissum
e Charlotte Amalie Friis Bagger
2) Christian Rømer, præst i Horne og Asdal, død. 2B:
a Marie Rømer
b Abelone Rømer
3) Johanne Beesk Rømer, død, var g.m. Claus [Pedersen] Busc
h, præst i Stouby og Hornum, [skifte 28.12.1789 lbnr.114]
. 5B:
a Christian Busch 25, student
b Eleonora Hedvig Busch
c Niels Peder Busch 27, i Fåborg
d Abelone Krøyer Busch
e Karen Actonie Busch
4) [Johan] Frederik Rømer, forpagter på Stærkær [i Gernin
g sogn]
5) Karen Friis Rømer i Vejle, enke efter [Niels] Ottesen, f
aktor, [skifte Vejle 21.11.1791 lbnr.374]
6 Søren Rømer, præst i Fjaltring og Trans. 
Bagger, Eleonora Hedevig (I2359)
 
19 (Research):
Fischer, Carl Ludvig Joseph, f. 21. Juni 1858 i Løgs
tør, død 26. Apr. 1902 i Skive; S. af Naalemagermester N
iels Peter F.
og Hustru Vilhelmine Petrea Winther; <
/i>g. m. Augusta Elise Martine Darre, f. 25. Aug. 18
61 i Merløse Sogn, Holbæk Amt; D. af Premierløjtnant, Toldk
ontrolør Emil Valdemar D. og Hustru Sophie Amali
e Emmerentze Andersen.
— 
Fischer, Sagfører Carl Ludvig Joseph (I1987)
 
20 (Research):
Frederiksborg, Lynge-Frederiksborg, Oppesundby, Oppe Sun
dby, gaard, 56, FT-1840:
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:

Niels Olsen 46 Gift Gaardmand
Birthe Pedersdatter 32 Gift hans kone
Hans Nielsen 14 Ugift Deres børn
Ane Margrethe Nielsen 7 Ugift Deres børn
Christen Andersen 25 Ugift Tjenestefolk
Rasmus Pedersen 31 Ugift Tjenestefolk   &nbs
p;         [
bror
?]

Lars Olsen 19 Ugift Tjenestefolk
Sidse Pedersdatter 21 Ugift Tjenestefolk
Margrethe Larsdatter 17 Ugift Tjenestefolk 
Pedersdatter, Sidse (I4593)
 
21 (Research):
http://daic.dk/infosys/images/daic/Damsbo.pdf
en broder 1) Jens Wulf Holm har været gift med Anne Lis
beth Larsdatter begge døde deres børn,
- Lars Wulf 34 år,
- Johanne Marie Wulf gift med Comsumptions forvalter Tran
e i Maribo,

OBS
Faktisk passer det bedre med søsteren Marie Kirstine Wul
f  f.1757!
 
Wulf, Johanne Marie (I662)
 
22 (Research):
http://daic.dk/infosys/images/daic/Damsbo.pdf
-----------------------------------------------------------
-------------------------------
Laurs Rasmussen enkem, hos Christen Hansen i Haastru
p den 25,februar 1782 s 347 - 371 p1,
Var gift med afd, Anne Maria Holm død i København, hvor enk
emanden boede for et ½ år siden.
I skifte brevet er nævnt en langvarig retsag omkring Lars R
asmussens hussalg i København,
Anne Marias arvinger;
en broder 1) Jens Wulf Holm har været gift med Anne Lisbet
h Larsdatter begge døde deres børn,
Lars Wulf 34 år, Johanne Marie Wulf gift med Comsumptions f
orvalter Trane i Maribo,
2) søsteren Anne Cathrine Holm Wulf, har været gift med Jac
ob Jocumsen Funck og Mads Kruuse
nu med Georg Helmer, hendes 4 børn ved de 2de første mænd
, a) Anne Sophie gift med Carl
Frydenlund på Vesterbro, b) Christiane, c) Jacob Knudsen 2
6 år, og d) Peder Knudsen 24 år, er
her i staden,
3) Bodil Wulfsdatter har været gift med skomager Rønne Sven
dsen Skive, deres børn Anne Sophie
gift med en Guldsmed her i staden,
4) en broder Peder Wulfsen Holm har været gift med Christan
ce Andersdatter men er død deres
børn Wulf Pedersen Holm 31 år, gammel her i Staden,
5) en søster Maren Holm gift med Carl Ording,
6) ½ broder Wulf Ottesen Holm gift med Anne Larsdatter he
r i staden.
Laurs Rasmussens arvinger; en broder 1) Olle Rasmussen i Ha
astrup, en søster 2) Karen
Rasmusdatter død har været gift med Anders Christensen i Ha
astrup deres børn, Christen
Andersen gmd i Haastrup, Rasmus Andersen til huse hos Lar
s Møller Hmd i Haastrup 38 år, Peder
Andersen hos broderen Christen 35 år, Henning Andersen skræ
dder 28 år, hos Peder Mose i
Haastrup, Maren Andersdatter gift med Peder Mose gmd i Haas
trup, Maren Andersdatter gift med
Lars Pedersen død deres børn Peder Larsen hos fasteren i Sa
ddelmager huset ved Damsboe 9 år
gammel.
--------------------------------------------------------
-----------------------------
 
Rasmussen, Lars (I652)
 
23 (Research):
http://www.aneopslag.dk/alle/default.htm:
Adresse :
Nørre Viemose (indsidder hos gdm. Lars Espens
en i 1787, hos gdm. Per Hemmingsen i 1801)
Noter : Der er muligvis mangler i oplysningerne om p
rofessionen: I 1774 var en Boe Mortensen gårdmand på gård n
r. 10 i Viemose - den største af gårdene.
Ved folketællingen 1787 var han daglejer og indsidder hos L
ars Espensen. Han kan være sat fra gården af en eller ande
n grund, eller der er tale om 2 forskellige personer. Går
d nr. 10 var tidligere fæstet af hans far Morten Boesen.
Ved skiftet efter søsteren Anne Mortensdatter i 1792 var ha
n indsidder i Nørre Viemose.
Børn:
1773 - Morten Boesen
- - Kirsten Boesdatter
Omk 1779 - Hans Boesen
Omk 1781 - Christopher Boesen
1784 - Jens Boesen
Omk 1787 - Geert Boesen  
Mortensen, Daglejer Boe (I1941)
 
24 (Research):
Skibsted, Axel de Fine, f. 20. Marts 1879 paa Freder
iksberg; S. af Overretssagfører Charles Arnold de Fine 8
.
og Hustru Julie Marie Magdalene Wolff; g. 30
. Aug. 1907 m. Ingeborg Suenson, f. 11. Åpr. 188
4 i Kbhvn..; D. af Grosserer Otto Frederik S. og Hus
tru Agnes Elisabeth Jespersen
. - 1896 Student fr
a Metropolitanskolen. 1902 eand. jur. By- og Herredsfuldm
. i Løgstør til Okt. 1902, derefter Sagførerfuldm. 8. Nov
. 1905 Overretssagfører; praktiseret i Kbhvn. til 1923. 8
. Dec. 1925 Beskikkelsen deponeret. - 1911 Direktør i Forsi
kringsaktieselskabet >Skjold<, fra 1923 admin. Direktør. Næ
stformd. i Best. for A/S Nordisk Gjenforsikrings-Selskab. M
edl. af Best. for Dansk Automobilforsikrings Forbund til 19
24 og for den nordiske Pool for Luftfartforsikring. Formd
. for Best. for Dansk Forening for international Motor-køre
tøjsforsikring til 1928. 1914-37 Halvkom-pagnifører i Akade
misk Skyttekorps og Leder af dettes Rekrutskole i Aug. 1914
. Administrator for Det Holsteinske Fideicommis. - Har udgi
vet: Dansk Ansvarsforsikring, 1920. - 1928 R. af Dbg., 193
9 Dbm. - Broder: Overretssagfører Carl Frederik de Fine Skibsted. - Svigersøn: Landsretssagfører Arne Trolle, Beskikkelse 1937. 
Suenson, Ingeborg (I2220)
 
25 (Research):
Skibsted, Carl Frederik de Fine, f. 6. Marts 186
8 i Kbhvn., død 6. Sept. 1932 i Søllerød; S af Overretssagf
ører Charles Arnold de Fine S. og Hustru Julie Ma
rie Magdalene Wolff;
ugift. - 1885 Student fra Metropol
itanskolen. 11891 cand. jur. Fra 25. Nov. 1891 Fuldm. hos H
øjesteretsadvokt Halkier. 12. Dec. 1894 Overretssagfører; p
raktiserede i Kbhvn. til sin Død. - 1919 Formd. for Skatter
ådet for Frederoiksberg Skattekres. Formd. for Forsvarsliga
en og for Best. for A/S De danske Oliemøller og Sæbefabrikk
er. Medl. af Best. for
Den danske Diakonissestiftelse, A/S Bregnegaard og A/S "Haa
begodt" Direktør i Livsforsikringsselskabet "Hafnia". - Ha
r udgivet: Magtens Ret, 1925.
(Danske Sagførere side 362)

Død i Søllerød Sanatorium 6-9-1932.
Bgr: 12-9-1932 Bispebjerg Krematorium-
kilde: http://www.mortenclausen.dk/GEDHT/fam064xx/fam06464.
htm
 
Skibsted, Carl Frederik de Fine (I2243)
 
26 (Research):
Skibsted, Charles Arnold de Fine, f. 10. Juni 183
9 i Kbhvn., død 13. Dec. 1902 paa Frederiksberg; S. af Etat
sraad, Overretsassessor Carl Frederik de Fine S. (Sø
nnesøn af Højesteretsadvokat Poul Frederik S.) og Hu
stru Marie Josephine Denise Mourier; g. 10. Maj 186
7 i Kbhvn. m. Julie Marie Magdalene Wolff, f. 22. Ju
ni 1846 paa Frederiksberg, død 11. Dec. 1927 paa Frederiksb
erg; D. af Justitsraad Niels W. til Vodrofgaard og H
ustru Louise Seraphine Koch. - 1857 Student fra Metr
opolitanskolen. 1864 cand. jur. Umiddelbart derefter frivil
lig Officersaspirant. Til fronten medio Marts, saaret ved D
ybbøl 18. Apr. Sekondløjtnant Sommeren 1864. Maj 1865-Jun
i 1868 Fuldm. hos Overretsprokurator I..Lassen. 8. Jan. 186
9 Overretssagfører; praktiserede i Khvn. til sin Død, i d
e første godt 20 Aar i Kompagni m. Overretsprokurator H. Pl
ockross. - Medstifter af og Direktør for Livsforsikringssel
skabet "Hafnia". Medstifter af Forsikringsselskabet "Skjold
" og Medl. af dettes Kontrolkomite. Medl. af Best. for De
n danske Diakonissestiftelse. - 1899 R. af Dbg.
(Danske Sagførere, side 362)

Skibsted, Oluf Vilhelm de Fine, 1814-91, Søoffic
er, Søn af Etatsraad, Kontorchef i Rentekammeret Arnoldus de Fine S. (f. 4 Maj 1785 d. 15. Juni 1851) og Agathe Johanne Louise Charlotte f. Haxthausen (f. 19. Maj 1787 d. 20. Maj 1846), var født 23. Juli 1814. Han blev Sekondlieutenant i Marinen 1833, Premierlieutenant 1841 og Kapitajnlieutenant 1851. Efter nogle Togter som subaltern Officer til Vestindien, Middelhavet osv. kastede S. sig over Studiet af Søartilleri. 1850 ansattes han som Undertøjmester paa Eskadren i Østersøen; 1853 foretog han sit sidste Togt (Linjeskibet i Nord- og Østersøen). Aaret forinden var han alt bleven Undertøjmester ved Søartilleriet og endnu tidligere Artillerilærer ved Søkaddetakademiet; sidstnævnte Virksomhed beholdt han indtil 1873. 1855 avancerede han til Tøjmester, og 1858 ansattes han som Direktør for Søartilleriet, hvormed fulgte Rang som Orlogskapitajn (Kommandør). I denne Stilling havde han det vigtige Hvererv at gjennemføre Overgangen i Marinen fra det glatløbede til det riflede Skyts; det kan her bemærkes, at han forgjæves modsatte sig Anskaffelsen af riflede Whitworthske Kanoner, forinden de vare blevne undersøgte; da der med disse senere (18611) endelig foranstaltedes Prøveskydning, sprang en af Kanonerne, hvorved bl. a. Kapitajnlieutenant Carlsen (III, 379) tilsatte Livet. Ved Ordningen af Søartilleriet, Indførelse af detaillerede Exercerreglementer, Oprettelse af Exercerskoler o. l. indlagde S. sig megen Fortjeneste, ligesom han med faderlig Omhu tog sig af det ham underlagte Personel. Ved Siden af sin Virksomhed i Søartilleriet benyttedes S. meget som Medlem af Konstruktions- og Regleringskommissionen og mange andre vigtige Kommissioner. Da en ny Organisationslov for Marinen udstedtes i 1868, hvorved Søartilleriet, der tidligere havde været en selvstændig Institution, til Dels underlagdes Generalinspektøren for Landartilleriet, tog S. sin Afsked og blev samtidig Kommandør af Danebrog. Han døde 19. Nov. 1891. -- S. var gift med Antonie Augusta f. Schønheyder (f. 8. Maj 1816 d. 23. Okt. 1885), Datter af Admiral U. A. S. (XV, 448). Tidsskr. f. Søvæsen 1892. C. With.

(Dansk Biografisk Lexicon / Bind XVI)


http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#givenName=Charles%20Arnold%20de%20Fine&alivePlaceLoc1=Denmark&searchType=close&p=recordResults&placeId=1927025&surname=Skibsted
 
Skibsted, Overretssagfører Charles Arnold de Fine (I2218)
 
27 (Research):
Sorø, Slagelse, Boeslunde, Boeslunde, Gryderop, , FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv
: Fødested:
- - -
Andreas Jensen 49 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Caren Knudsdatter 47 Gift Madmoder
Kirstine Andreædatter 19 Ugift [Deres Børn af første ægtesk
ab]
Anders Andreasen 9 Ugift [Deres Børn af første ægteskab]
- - - 
Jensen, Andreas (I753)
 
28 (Research):Roskilde, Sømme, Roskilde Købstad, Olsgade Østre Side
, No 222 F1, 538, FT-1845,
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Georg Julius Liebe 56 Gift Kancellieraad Universitetsfor. C
hristiania Norge
Caroline Munk 55 Gift hans Kone Amager
Ida Liebe 27 Ugift deres Barn Roeskilde
Emilie Liebe 22 Ugift deres Barn Roeskilde
Rudolph Liebe 17 Ugift deres Barn Roeskilde
Theodor Liebe 16 Ugift deres Barn Roeskilde
Agnete Liebe 11 Ugift deres Barn Roeskilde
Johan Kyhn 29 Ugift Fuldmægtig Nestved
Sidse Olsdatter 28 Ugift Tjenestepige Hvedstrup Roeskilde A
mt
Margrethe Andersdatter 33 Ugift Tjenestepige gl. Glim Roesk
ilde Amt
 
Liebe, Hospitalsforstander Georg Julius (I3922)
 
29 (Research):
20-7-1805: *Lars opsl 111 
Andersen, Lars (I1597)
 
30 (Research):
28-7-1805: *Lars, søn, opsl 111 øverst 
Larsen, Husmand Anders (I1514)
 
31 (Research):
Efter hans alser ved FT1787 burde han ved begravelsen ku
n være 61 år og ikke 84!
 
Fich, Snedker Nicolai (I2183)
 
32 (Research):
Enkekasse http://www.fogsgaard.org/
16025
Christopher Benjamin Fick Kgl. Assistent ved Auction
s Contoiret
Født: 24-09-1795 Der deutschen Friederichs Kirche, Kopenhag
en Stempelmærke: Danmark
Død: 12-05-1842
Notat: Dåbsattest i RA.

Hustru:
Policenummer: 16025
Pensionspolice oprettet: 31-08-1832
Årlig Pension: 60 Indbetalt: 28 Afdragsordning: 200
Bolette Marie Cathrine Sünckenberg
Født: 07-04-1800 Vor Frelsers Kirke, Kiøbenhavn Stempelmærk
e: Danmark (ej fundet)
Død: 07-01-1875
Notat: Dåbsattest i RA
 
Fick, Auktionsassistent Christopher Benjamin (I2041)
 
33 (Research):
FT1801:
Hendes alder  -> * 1745 og ikke 1755 som hendes sviger
mor angiver.
Sønnen Knud må være den forrige mand Knud Nielsens.
Hun fører åbenbart forretningen videre med en ny mand, so
m også er smed.
Ægteskabet ej fundet i Skt. Knuds kirke mellem Knuds dø
d i 1797 og FT1801.
Sønnen Knud ej fundet i Skt. Knuds fra 1794- til FT1801+
 
Kragh, Ellen Kirstine (I841)
 
34 (Research):
ham?
Odense, Vends, Asperup, Asperup Mark, en Gaard, 66, FT-1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Mads Hansen 45 Gift Gaardmand
Gjertrud Maria Hansdatter 43 Gift hans Kone
Hans Madsen Holme 10 Ugift deres Barn
Karen Madsen Holme 6 Ugift deres Barn   &nbs
p;        (født 28-10-18
34, Asperup 1828-49 opsl 61) 
Hansen, Mads (I1525)
 
35 (Research):
Her er en Friederike Siemsen, men desværre ikke på samm
e alder som den eftersøgte datter. Måske er [136] opkaldt e
fter mor/mormor og bedstemor:

Sydslesvig, , Tönning, Rademacherstrasse, Haus No. 46, [242
], FT-1845
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Heinrich Siemsen 33 Verheir. Gläser Tönning
Margretha Holler 36 Verheir. dessen Frau Tönning
Friederike Siemsen 5 Unverheir. dessen Kinder Tönning
Doris Siemsen 3 Unverheir. dessen Kinder Tönning
Johanna Siemsen 1 Unverheir. dessen Kinder Tönning
Caroline Böttger 25 Unverheir. dessen Dienstmädchen Tönning 
Siemen, Friederica (I1137)
 
36 (Research):
http://familytreemaker.genealogy.com/users/r/o/s/Jrgen-R
osenqvist-Kbenhavn/PDFGENEO1.pdf

angiver fader Poul Olsen født 1618 i Skibi
nge og død 1706 i Skibinge.
Død kan findes og fødselsåret er regnet ud fra dødalder 8
8 år.
Skibinge 1691-1726 opsl 88 øverste del til højre.
Hans kone Karen er begravet 1705: samme opslag 24 april, ve
nstre midt
Forbindelse til Morten Poulsen er ikke klar.


http://www.aneopslag.dk/alle/default.htm
har som fader Poul Ottesen , også gift med Ka
ren.
Børn Morten Poulsen og Ellen Poulsdatter.
Forbindelsen mellem børn og forældre heller ikke  kla
r her
 
Poulsen, Morten (I699)
 
37 (Research):
Kbh Overformynderi skulle bekræfte at JJ døde i 1725 o
g var gift med Anna Margrete.

Er det Johan Daniel Liebe? Skt. Petri 1659-1728 ops
l 11 står han med børn!
mere i dk120518b

Familysearch:
endnu en datter med Anna Margretha SchlustKrol: Magdalene S
ophia Liebe døbt 1-11-1719 Sankt Petri

**** OBS   MEEEGET om ham og børnene ***********
http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,21233,21233
 
Liebe, Bogbinder Johan Jacob (I279)
 
38 (Research):
mere: http://www.aneopslag.dk/alle/per01134.htm#13
Noter : Kilde: Skiftet efter manden i 1738.
Stedfar: Jens Hansen på Langø, Kalvehave sogn.
I 1709 var hun og søsteren Karen faddere til Mortens Hansen
s (3901) søn Espen Mortensen på Langø.
Ved trolovelsen 1714 var Morten Hansen på Langø forlover fo
r hende - ikke stedfaderen!?
 
Pedersdatter, Ludzie (I1761)
 
39 (Research):
www.aneopslag.dk:
Noter : I forbindelse med skiftet efter afdøde halvg
årdsmand Niels Pedersen i Skibbinge (11629), fremgår det, a
t han havde overtaget fæstet af halvgården i Skibbinge efte
r Morten Povelsen, der havde måttet opgive fæstete formedel
st fattigdom. Gården havde nr. 16? og var på godt 2 tønde
r hartkorn.
Skifteprotokollen, Jungshoved gods 1794 (side 1293): Regist
rerings- og vurderingsforretning den 15. september 1794 eft
er husmand Morten Poulsen i Skibbinge, som sidst i forrig
e uge var afgået ved døden. Boet vurderet til 52 rdl. Inge
n arvinger nævnt. Skiftet den 20. december 1794 (side 1300):
Efterlevende enke: Karen Jensdatter - med lavværge, hende
s søn Lars Andersen i Ammendrup.
Arvinger:
1) Hans mor, Anna Andreasdatter.
samt hans søskende:
2) Niels Poulsen, gårdmand i Skibbinge.
3) Gårdmand Niels Olsens hustru i Skibbinge.
Blandt kreditorerne i boet var enkens søn Hans Andersen o
g hendes steddatter, Hans Christiansens enke i Vordingborg.
Underskud i boet på ca. 4 rdl.

FT1787      <
i> Ham?
Præstø, Baarse, Skibinge, Skibbinge Bye, , 38, FT-1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Morten Poulsen 39 Gift Mand Bonde og Huusmand
Karen Sophie Jensdatter 60 Gift hans kone

Skibinge 1793-1814 opsl 43:
14-9-1794 er en Morten Poulsen i Skibbinge død/begravet (?)
  53 år gammel -> født 1741! Ham? 
Poulsen, Morten (I614)
 
40 (Research):
Ham?
Vejle, Elbo, Vejlby, Trelle Bye, , 38. familie, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Niels Jørgensen 26 Ugift Mand National Soldat og jordløs Hu
usmand
Anne Sørensdatter 61 Enke Hans Moder

Far og mor? hvor er han selv? På dette tidspunkt er h
an omkring 12 år og måske ude at tjene?

Vejle, Elbo, Vejlby, Veylbye Sogn, Byens Inderster, 17, FT-
1787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Jørgen Nielsen 66 Gift Manden disse Lejer Huuset
Anne Sørrensdatter 44 Gift hans Kone
Hans Jørgensen 6 - 1 Søn aulet i 1ste Egteskab 
Jørgensen, Niels (I2053)
 
41 (Research):
Dødebladene:
Christiane Benjamine Wolff
frk.
Født: 06-11-1816 Fødested: Nysted
Død: 07-07-1899 Adresse ved død:  Ny Ves
tergade   1,1
Ingen ægtefælle registreret.

findes i PolReg Knud () Wolff
 
Wolff, Frøken Benjamine Christiane (I621)
 
42 (Research):
Fra http://www.aneopslag.dk/alle/default.htm
Noter : Han fæstede gården (Skovlukkegård - iflg. Va
gn Boberg Nielsen) i Tolstrup den 27. august 1784 efter Ped
er Andersen. Han var gårdmand der indtil den 31. december 1
793, hvor han afstod fæstet af gården til Rasmus Nielsen. (
Kilde: Lilliendal fæsteprotokol). Vagn Boberg Nielsen oplys
er at han afløstes af en Søren Nielsen som gårdmand i Tolst
rup.
Adresse : Gårdmand i Tolstrup, Øster Egesborg sogn (
nr. 1 i 1688-matriklen) / husmand i Langebæk, Kalvehave sogn

passer med alder, hans forrige kone?
Præstø, Baarse, Kalvehave, Langebech Bÿe, husmand, 40.fam.
, FT-1801
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Joseph Jensen 55 Gift husbonde hus med vænge,manden daglejer
Maren Niels Datter 61 Gift hans kone 
Jensen, Husmand Joseph (I1949)
 
43 (Research):
Her har vi Peter Sørensen sammen med Siemsen<
b>: gift med Helena og ike Friederica!
Sydslesvig, , Kappeln Flække, Flecken Kappeln, 4. Quartier
, Prinzenstr. 41 Vorderhaus, 1, Vz-1860
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Anna Siemsen 52 Witwe Hausmutter und Hausbesitzerin Kappeln
Peter S"rensen 32 Verheir. Schwiegersohn von Anna Si
emsen Kappeln
Helena S"rensen 28 Verheir. Tochter von Anna S"rensen Kappe
ln
Heinrich Siemsen 24 Unverheir. Sohn von Anna Siemsen Seefah
rer Kappeln
Jacob Siemsen 21 Unverheir. Sohn von Anna Siemsen Seefahre
r Kappeln

Sydslesvig, , Kappeln Flække, 3tes Quartier, St......der
??, 19 F2, FT-1845

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Peter Sörensen 35 Verheir. Seefahrer Cappeln
Catharina Siemen 24 Verheir. dessen Frau Gut Olpenitz
Anna Cath: Sörensen 2 Unverheir. dessen Kind Cappeln
Ein ungetauftes Kind 1 Unverheir. dessen Kind Cappeln
Her gift med en Siemen, men ikke Frederica. Kan hun hav
e flere fornavne?Kunne det være ham her? Konens efternavn passer. kan det væ
re en fejllæsning af kirkebogsføreren i Randers?

Sydslesvig, , Kappeln Flække, 3tes Quartier, St......der??
, 19 F2, FT-1845
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv
: Fødested:
Peter Sörensen 35 Verheir. Seefahrer Cappeln
Catharina Siemen 24 Verheir. dessen Frau Gut Olpenitz
Anna Cath: Sörensen 2 Unverheir. dessen Kind Cappeln
Ein ungetauftes Kind 1 Unverheir. dessen Kind Cappeln

Samme person? også sømand, men konen er en anden:
Sydslesvig, , Kappeln Flække, Flecken Kappeln, 2. Quartier
, Lusthof 48 Vorderhaus, 2, Vz-1860,
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fø
dested:
Peter S"rensen 51 Verheir. Hausvater und Schiffe
r
Kappeln
Anna Margar. S"rensen 48 Verheir. seine Frau Kappeln
Gustav S"rensen 11 Unverheir. ihre Kinder Kappeln
Fritz Heinrich S"rensen 10 Unverheir. ihre Kinder Kappeln
Charlotte S"rensen 7 Unverheir. ihre Kinder Kappeln
Joh. Heinr. S"rensen 6 Unverheir. ihre Kinder Kappeln
Hans Lorenz S"rensen 4 Unverheir. ihre Kinder Kappeln
Christ. Thom. S"rensen 2 Unverheir. ihre Kinder Kappeln 
Sørensen, Sømand Peter (I1136)
 
44 (Research):
??? Opsl 63 Kirke Eskilstrup 1746-1815: Ole Nielsens datte
r Maren får uægte søn (hun er ikke fundet endnu). Igen på o
psl 66!
Ikke flere døbte i denne bog dvs tom 1814. 
Nielsen, Husmand Ole (I1643)
 
45 (Research):
Af sønnen Carl Møller Hansens dåb fremgår, at hans ældste m
oster: Jomfrue Hansen. Ikke særlig specifikt, men nu ved v
i dog, at hun havde en storesøster som endnu levede i 1788!

FT1801: hun overlever manden og driver bageriet videre.
FT1834: bor sammen med datter Edel og denne datter
FIND DØD ved at lede videre herfra. ej fundet inden maj 185
6!
FT1845 bor hun ikke sammen med datter og datterdatter som v
ed FT1834, så hun er formodentlig død inden - eller flytte
t til et andet barn? 
Hansdatter, Anna Apollone (I2144)
 
46 (Research):
Ågerup 1814-37 gennesøgt for børn.
*** OBS. pas på; der er et andet par Jens Andersen + Kirste
n Mortensdatter, som også har børn med navnene Morten Jense
n og Ane Jensdatter! (Holbæk, Merløse, Aagerup, Aagerup Bye
, En Gaard, 1, FT-1834) begge født omkring 1800.

Noter fra Peter Dinesen: Født 30/6 1794 i S. Asmindrup K
B 1780-96 på opslag 64: nederst til højre (=Grandløse), sik
kert også denne:

Holbæk, Merløse, Grandløse, Dragerup bye, , 48, FT-1
787
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv
: Fødested:
Anders Rasmussen 33 Gift Mand Bondehusm[and]: og daglejer
Maren Hansdatter 28 Gift Kone
Lars Andersen 1 Ugift Deres barn
Bodil Andersdatter 2 Ugift Deres barn 
Andersen, Jens (I1317)
 
47 (Research):
Angiveligt benævnt enkemand ved sønnens fødsel 1862, men ha
ns kone Ellen Poulsdatter dør først 1871! 
Rosenstrøm, Husmand Poul (I1000)
 
48 (Research):
Baseret på Politiets Registerblade for manden. 
Nielsen, Karen Petrea Margrethe (I2020)
 
49 (Research):
baseret på:
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html
#p=recordResults&searchType=close&givenName=Nicolaj&placeId
=1927025&surname=Trane&alivePlaceLoc1=Denmark 
Thrane, Elisa Eleonora (I2108)
 
50 (Research):
Begravelse: Lynge 1775-1804, opsl 53, 29-12-1790 
Abrahamsen, Frederik (I1889)
 

      1 2 3 4 5 ... 50» Næste»