UKPs Slægtsdatabase
Poulsen/Wolff-Jensen - Grauslund/Jensen
Fornavn:  Efternavn: 
[Avanceret søgning]  [Efternavne]

Historier


Match 1 til 31 fra 31     » Kun miniaturer

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
'Otto Laurents Benjamin Fick, Brikker til en levnedsbeskrivelse'.
ISBN 9788799678914.
"Otto Laurents Benjamin Fick, Brikker til en levnedsbeskrivelse". ISBN 9788799678914.
Gratis digital udgave af min bog om en fantastisk mand (I2035), der havde så mange idéer. 
 
2
<b>Blade af Mern Sogns Historie</b>.<br>
Blade af Mern Sogns Historie.

Fortalt af Grd. Emil Hansen i Foredragsrækken i Kindvig Forsamlingshus Vinteren 1939.

Afskrift af et maskinskrevet manuskript, som var blandt min farfars efterladenskaber (Ludvig Camillo Poulsen, I9). En scanning af første side er indsat på sidste side. 
 
3
<b>MIN BARNDOMSBY MERN
af Anna Petersen</b><br>
København 1961.
MIN BARNDOMSBY MERN af Anna Petersen
København 1961.

Scannet efter en original, som min farmor (Ingeborg Thora Frederikke Hansen, I10) har fået af sin søster (Anna Jensine Dorthea Hansen, I2481). Bogen er senere kommet i min fars (Arne Johannes Poulsen, R5) besiddelse, og efter hans død er den nu hos mig. 
 
4
Conversion Stories to LDS (R969 Niels Andersen)
Conversion Stories to LDS (R969 Niels Andersen)
Kopi af et dokument fundet på
http://martinandersen.org/Ancestors/PedConversion.pdf
med et stamtræ, der inkluderer Niels Andersen *5-Dec-1823 in Bjerre
(Sønder Bjerge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Danmark)
og Mette Sophie Johannesdatter Hector, *1-Mar-1825 in Bøgelunde
(Sønder Bjerge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Danmark)
samt deres søn Martin Nielsen, *27-Jul-1859 in Bøgelunde
(Sønder Bjerge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Danmark)
og hans efterkommere.
Kilde: Martin Andersen, 1774 N. 80 W., Orem, UT 84057, USA. 
 
5
Ingrid og Ove Bocks breve
Ingrid og Ove Bocks breve
Skrift baseret på otte breve, som er fundet af Hans Erik Andersen i Nr. Søby, hvis forældre købte Ingrids hus på Sinebjergvej 42 i Bjerne ved Faaborg. 
 
6
Ingrid og Ove Bocks breve.
Ingrid og Ove Bocks breve.
Skrift baseret på otte breve, som er fundet af Hans Erik Andersen i Nr. Søby, hvis forældre købte Ingrids hus på Sinebjergvej 42 i Bjerne ved Faaborg.
 
 
7
Mormonen Niels Andersen (R969).
Mormonen Niels Andersen (R969).
Indeholder en række autobiografier skrevet af Niels Andersen for at give en skildring af sit liv. Han begyndte åbenbart at nedskrive sin historie ved en række af lejligheder.
Teksten er indtastet af Martin Andersen, en efterkommer af Niels, efter et håndskrevet manuskript. Redigeret let og konverteret til pdf-format af Uffe K. Poulsen.
Kilde: http://martinandersen.org/Ancestors/niels_andersen_own_life.htm  
 
8
R2036 Meine Erlebnisse in Coblenz
R2036 Meine Erlebnisse in Coblenz
Helene Margrethe Wildfangs dagbog fra en tomåneders sommerferie i Coblenz hos sin mosters familie. 
 
9
R2036 Meine Erlebnisse in Coblenz
R2036 Meine Erlebnisse in Coblenz
Helene Margrethe Wildfangs dagbog fra en tomåneders sommerferie i Coblenz hos sin mosters familie. 
 
10
R2498 Niels Christensen Randbøll
R2498 Niels Christensen Randbøll
Bogen "Nogle Optegnelser om Niels Christian Randbøll". 
 
11
R2503 Frederik AlbertAugust Møller
R2503 Frederik AlbertAugust Møller
Hans bog "Fars gamle Minder" fra 1914 med erindringer. 
 
12
R3 Første jul, fødselsdag og skoledag.
Fra et gammelt fotoalbum med min fars håndskrevne indledning om min første jul og fødselsdag samt første skoledag.
(Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) 
 
13
R3557 Emmy Ingeborg Brun og Astronomien.(v3)
R3557 Emmy Ingeborg Brun og Astronomien.(v3)
Om Ingeborg Bruns interesse for planeten Mars – specielt hendes arbejde med at fremstille glober af planeten baseret på publicerede observationer.
Baseret på breve fundet i Det kgl. Bibliotek og andre oplysninger fundet på internettet. 
 
14
R3557 Emmy Ingeborg Bruns Dagbog.
R3557 Emmy Ingeborg Bruns Dagbog.
Under arbejde med slægtsforskning opdagede jeg i 2011, at der på Det kgl. Bibliotek befandt sig et originalmanuskript af Emmy Ingeborg Brun med den lidt kryptiske titel "Ben Oni. Blade af Emmy Hanums Dagbog." Det er ikke en egentlig dagbog, men hun har i 1910 skrevet kort om sin barndom og indført en række digte, som hun har forfattet siden 1888. Dertil kommer en del sider med beskrivelse af de ni forudgående års ophold på sindsygehospital, først på Sindssygeanstalten ved Aarhus og senere på Philadelpia i Dianalund.
Manuskriptets vej til Det kgl. Bibliotek er ukendt. Det vides kun, at det blev indleveret af en privatperson i 1993, og at dennes identitet er fortrolig information.
Emmy Ingeborg Bruns oprivende historie, syntes jeg, fortjente at blive tilgængelig, og derfor har jeg nu indtastet de 200 håndskrevne sider sammen med uddybende noter. 
 
15
R3557 Et Bønskrift
R3557 Et Bønskrift
Affotografering af Emmy Ingeborg Bruns udgivne manuskript på Det kongelige Bibiliotek. 
 
16
R3557 Et Bønskrift
R3557 Et Bønskrift
Affotografering af Emmy Ingeborg Bruns udgivne manuskript på Det kongelige Bibiliotek. 
 
17
R3557 Forgæves Vidnesbyrd fra to Generationer
R3557 Forgæves Vidnesbyrd fra to Generationer
Affotografering af Emmy Ingeborg Bruns udgivne manuskript på Det kongelige Bibiliotek. 
 
18
R3557 Forgæves Vidnesbyrd fra to Generationer
R3557 Forgæves Vidnesbyrd fra to Generationer
Affotografering af Emmy Ingeborg Bruns udgivne manuskript på Det kongelige Bibiliotek. 
 
19
R3557 Ingeborg Brun: Smaa Notitser til Darwinismens Religion.
R3557 Ingeborg Brun: Smaa Notitser til Darwinismens Religion.
Emmy Ingeborg Bruns indledning til bogen:
"Det højeste retvendte – vil det ikke under alle Omstændigheder kunne formuleres som: Viljesenhed med Det styrende Princip?
Giv os, o giv os snart den videnskabelige Iagttagelse! Et Bud derudefra? Gæa er et Samfund i Splid med sig selv: Vi kan ikke undvære Vished! – Men husk da ogsaa, at selv den videnskabelige Iagttagelse fører til Intet, forbliver gold, hvis den ikke ses ud fra en befrugtende Teori –
Jeg giver mig ikke ud for at bevise. Jeg har kun fremsat, hvad der i vore Dage maa forekomme den tænkende Lægmand sandsynligt." 
 
20
R3646 Ove Knud Bocks Levned
R3646 Ove Knud Bocks Levned
Brikker til en levnedsbeskrivelse for præstesønnen Ove Knud Bock, der endte sine dage i Argentina. 
 
21
R3646 Skitser, poesi
R3646 Skitser, poesi
Hæfte udgivet i General Alvear, Mendoza, Argentina i 1950. 
 
22
R3646 Skitser, poesi
R3646 Skitser, poesi
Hæfte udgivet i General Alvear, Mendoza, Argentina i 1950. 
 
23
R3911 Anna Dortheas forbindelse til Johanne Luise Heiberg
R3911 Anna Dortheas forbindelse til Johanne Luise Heiberg
Uddrag af Johanne Luise Heibergs 'Et Liv gjenoplevet i erindringen', hvori der fortælles om hendes forbindelse til skuespillerparret Liebe. 
 
24
R3911 Anna Dortheas forbindelse til Johanne Luise Heiberg.
R3911 Anna Dortheas forbindelse til Johanne Luise Heiberg.
Uddrag af Johanne Luise Heibergs 'Et Liv gjenoplevet i erindringen', hvori der fortælles om hendes forbindelse til skuespillerparret Liebe. 
 
25
R4554 Artikler i Jul i Roskilde i årene 1963-66.
R4554 Artikler i Jul i Roskilde i årene 1963-66.
Martin Askfelt skrev tre artikler til Jul i Roskilde:
1 Eskildsø nu og for 800 år siden.
2 Den gamle bademand.
3 Verdensklovnen i Skovly. 
 
26
R4612 Trautner-slægten gennem 100 år
R4612 Trautner-slægten gennem 100 år
Artikel af Else Trautner, trykt sammen med en række familiebilleder i årbogen "Jul i Sorø" for 1981. 
 
27
R4612 Trautner-slægten gennem 100 år
R4612 Trautner-slægten gennem 100 år
Artikel af Else Trautner, trykt sammen med en række familiebilleder i årbogen "Jul i Sorø" for 1981. 
 
28
R4612 Trautnerslægten og Sorø Akademi
R4612 Trautnerslægten og Sorø Akademi
Trautnerslægtens forbindelse til Sorø Akademi omtales i en artikel i Soranerbladet.
Kilde: H.G. Olrik, "Trautnerslægten og Sorø Akademi," Soranerbladet, Maj 1942, 1928. 
 
29
R7 Private breve til Christian Wolff-Jensen
R7 Private breve til Christian Wolff-Jensen
Her gengives tolv breve og brevkort, som apoteker Christian Wolff-Jensen har modtaget fra venner og familie. Seks af brevene er fra hans far, to fra hans mor og et fra hans søster. De resterende tre er fra venner. 
 
30
R7 Private breve til Christian Wolff-Jensen. 1933-1953
R7 Private breve til Christian Wolff-Jensen. 1933-1953
Her gengives tolv breve og brevkort, som apoteker Christian Wolff-Jensen har modtaget fra venner og familie. Seks af brevene er fra hans far, to fra hans mor og et fra hans søster. De resterende tre er fra venner. 
 
31
Slægten Randbøll
Slægten Randbøll
Hans Frederik Randbølls omfattende kortlægning af slægten fra den første Randbøll. Udgivet i Virum i marts 1976